Elektronkus ügyintézés link

ESZA logo
 

Humán szolgáltatások fejlesztése Mátraterenyén és partnertelepülésein.

EFOP-1.5.3-16-2017-00040
Kedvezményezett: Mátraterenye ( konzorcium vezető), Mátramindszent, Dorogháza, Szuha és Márkháza települések önkormányzata
Támogatás összege:249977520 Ft.
A támogatás mértéke: 100 %, utófinanszírozással.
A projekt időtartama:3 év (2018. március 1.-2021. február 28.)
A projekt célja:a mindennapi élet során jelentkező hiányérzet enyhítését szolgáló programok, lehetőségek biztosítása az egyének, a családok komfortérzetének, településhez való kötődésének erősítése érdekében.


Részcélok:•A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása.•
A vidék megtartó képességének erősítése és az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása.•Kultúrák közötti párbeszéd erősítése.•
A települési életminőség javítása, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés.A projekt beavatkozási területei:•Minőségi helyi szolgáltatások biztosítása, a foglalkoztathatóság szempontjából fontos kompetenciák fejlesztése a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság körében.
A helyi kisközösségek társadalom szervező szerepének megerősítése.
A gyermek jóllét, az oktatás-képzés, az egészségügy, a lakhatás, a területi felzárkóztatás, a szemléletformálás és az együttélés javítása.Közvetlen célcsoport:•hátrányos helyzetű aktív korú lakosság•fiatalkorú lakosság•idősek•helyi közszolgáltatásban dolgozók•etnikum.

Közvetett célcsoport: a társadalmi együttélés, a felzárkóztatás, a közösségfejlesztés tekintetében a településen élő teljes lakosság.

A projekt keretében megvalósuló programok:

  • A lakosság egészségkultúrájáterősítő programok. (túrák, rendszeres testmozgás, szabadidősportok, egészségnap, előadások, sportágválasztó)•Kirándulások és szabadidős programok a település közösségei, családjai számára. Kiemelten az idős és az ifjúsági közösségek.(Családi hétvége , gyermek tábor, Generációk Találkozója)
  • A hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság munkába állásának elősegítését célzó tréningek
  • Személyiség és szervezetfejlesztő műhelyfoglalkozások, egyéni fejlesztések, mentorálás.
  • Szakemberek helyben maradását szolgáló támogatások.
  • Települési ösztöndíj hátrányos helyzetű 16-23 éves, tanulmányokat folytató fiatalok részére.
  • Szakemberek helyben maradását szolgáló támogatások.

A lakosság minden rétege közvetlen, vagy közvetett módon célcsoporttá válik és részesül a projekteredményeiből. Bízunk abban, hogy ez pozitív hatással lesz a lakosság hangulatára, önértékelésére, hiszen több korosztályt érint akik olykor nehezen tudják követni a gazdasági és technikai változásokat, nehezen alkalmazkodnak a munkaerő piac változó igényeihez és gyakran küzdenek az értéktelenség érzésével.

A projekt céljai között szerepel a társadalom, a lakosság csoportjai közötti kapcsolatépítés és együttműködés. A közösségi programokon megismerhetővé válnak az egyének és a csoportok erősségei , értékei.A program segíti az egyes csoportok (hátrányos helyzetűek, pályakezdő fiatalok) munkaerő-piaci részvételét, a munkavállaláshoz szükséges készségek, képességek megszerzését.A projekt kiemelten kezeli a lakosság egészségtudatos magatartásának fejlesztését.  Az  ezzel kapcsolatos  szokásokat  befolyásolja  a  programokon,  szolgáltatásokon,  előadásokon  való részvétellel, az ott tapasztaltak mindennapokban való felhasználásával.

A projekt teljesítésével kapcsolatos feladatokat minden településen szakmai  koordinátorok végzik. A lakosság az aktuális programokról a települési honlapjáról értesülhet