LÁTNIVALÓK

 Története:     Az ajtókeret évszáma szerint 1789-ben, az eddigi Irodalom szerint 1750-ben épült, a Canonica Visitatio nem maradt meg.
Jellege:  Feltehetően középkori templom felhasználásával épült barokk templom, 1789-ben átépítették.

Külseje :     Észak-déli irányú hossztengelyű, alaprajza hossznégyszög, visszaugró szentélye kívül a nyolcszög három oldalával zárul — vegyes kőfalazás nyomaival. Feltehetően középkorú maradványú. Tornya nincs, a homlokzat közepén kétszárnyú bejárati ajtó, szögletesen záródó, kőből faragott, füles profilú kerettel; középen fent vésett évszám: 1789. Az ajtó felett két egy másfeletti, négyszögű ablakkal tagolt oromfal. A hajó keleti oldalán két, a szentély nyugati oldalán egy félkörös záródású ablak. A sima, lábazat nélküli falon fent ereszpárkány. Nyeregtető, az oromfalnál lekontyolt, mögötte kis, részben fából készült huszártorony. A szentélyen négyélű félsátortető.

Belseje:    Belül kétszakaszos, három félkörös hevederív között két csehüvegboltozattal fedett hajó, a szentélynégyszög hasonló boltozattal. Belül a szentély félkörösen záródik. Balról hozzáépített sekrestye.

 

Faragott faoszlopokon álló erkélyes karzata a hajótér kb. egyharmadát foglalja el.

 

Berendezés:     Főoltár, a mensa és a tabernákulum új, mögötte figyelemreméltó barokk oltárépítmény, színes festésű márványozással és aranyozással díszített fa. Rajta, illetve előtte, három szintben elhelyezett faszobrok, a XVlII. század derekának zamatos provinciális faragványai. A középszinten kettős, dúsan faragott és aranyozott korintuszi fejezetű oszlopokkal hét szakaszra tagozott építmény középrészében félkörös lunettában olajfestmény

.

 

A vászonra festett oltárkép a Királyok imádását ábrázolja és Kracker valamelyik követőjének műve. Baloldalról kiindulva két-két oszlop között Szt. András és Szt. Péter alakjai, e kettő között laposívű fülkében Szt, István király magyar öltözetben; jobboldalon szintén két-két oszlop között Szt. Pál és Szt. János alakjai, e kettő között pedig a vizet fakasztó Szt. László király lovas alakja, szintén magyar öltözetben, lábánál a magyar címerrel. A tagolt és aranyozott párkánnyal záródó középszint felett a felső emeleten balról Szt. Márton lovas alakja a koldussal, mellette szabadon álló vértanú pálma-ággal, majd magyarországi Szt. Erzsébet koldussal és Szt. Imre alakjai. Utóbbi kettő magyar viseletben. Középen félkörívben záródó, aranyozott keretben, vászonra festett olajkép a Szentháromságot ábrázolja. Ettől ismét balfelé továbbhaladva két miseornátusba öltözött szent között Szt. Antal, majd Szt. Vendel és végül Szt. György lovon, sárkánnyal. Valamennyi figura szabadon álló. Az oltár építmény legfelső párkányán ismét szabadon álló szobrocskák sora, középen a festmények felett Szt. Mihály lovas alakja, balról és jobbról két-két női szent, kétoldalt szárnyas angyalok. A női szentek mögött faragott aranyozott füzért tartó puttók sora. Valamennyi szobor színesen festett, opaklakkal átvont.

Felszerelés:

        Úrmutató: sárgaréz, fehér fém applikációkkal, trébelt ovális talpán a négy evangelista domborított jelvényei lombdíszes kitöltés között, sokszögű nodussal, áttört szalagműves, lombdíszes előlapján angyalfejek, domborított szárnyas angyalfigurák, fent Szentháromság az Atyaisten alakjával. Tojásdad ostyaháza ékkövekkel díszített. Magyar munka. XVIII. század második fele.
        Cibórium: trébelt, aranyozott vörösréz, nyolckaréjos talppal, vésett és cizellált, áttört ezüstözött kosárral. XVIII. század közepe, magyar.
        Kehely: ezüst, nagyrészben aranyozott, trébelt és vésett talpán medaillonokban domborított páros angyalfejek, háromoldalú vázaidomú nodussal, ezüstözött kosarán csokrok és baldachinos dísz között medaillonokban páros angyalfejek. Provinciális, jellegzetes magyar munka, valószínűleg egri készítmény. XVIII. század közepe.
        Miseruha: kettő, egyik színes csokrokkal, másik hússzín és kékvirágos brokátból, mind kettő cseh, XIX. század közepe.

Sekrestyeajtón szép kovácsoltvas kilincs, leveles dísszel, az egri Fassola-műhelyböl. XVIII. század közepe.  A sekrestyében és a templomban több feszület, és fehérre mázolt fa oszlopos keresztelőkút Jézus és Ker. János alakjaival, népi faragások, készítette Tóth Mihály harangozó.

   
 • HARANGTORONY

 

 

Jellege :     Barokk, XVlll. század.

Külseje: A templom főtengelyében, a templom előtti térségen szabadon álló, négyzetes alaprajzú harangtorony, kőépítmény. A templommal szemben egyenes záródású bejárati ajtó, emeletén, a harangok magasságában, négy nagy félkörös nyílás. Zsindelyes sátortető

Harang:    A legkisebb XVIII. századi, akantusz levélsoros plasztikus dísszel. Felirata: MICHAEI, HEIDENBERGER IN LOSONC

 • FALUHÁZ

    2010-ben avattuk fel a Faluházat, mely bemutatja, hogyan, milyen körülmények között éltek dédszüleink.

 

1995-ben létrejött a Mens Sana Alapítvány, melynek székhelye: Mátramindszent, Vasút út 10.

Az Alapítvány célja az emberek (elsősorban a környékbeliek) testi-lelki életének ápolása. Ennek érdekében segíti a cserkészeket; lelki napokat szervez fiatal lányok, asszonyok számára; meghívott előadókkal, elsősorban a Schőnstatti Családakadémia tagjainak a segítségével igyekszik ápolni a családi életet.

A fenti címen lévő családi ház egy része közben az Alapítvány tulajdonába került, s a ház nagyobbik részének tulajdonosával egyetértésben Boldogasszony Hajléka névvel megnyitotta ajtaját a csendre, elmélyülésre vágyó emberek számára.

15-20 főt tud fogadni, de van lehetőség sátorozásra is.

Bővebb információ kapható a következő számokon:

32/366-134 és 32/366-302

 

Az elmélyülés és lelki gazdagodás szolgálatára a kertben fölépült egy barakk kápolna, a 20 km-re lévő recski kényszermunkatábor büntető barakkjának mintájára. A gerendavázas, kívülről széldeszkával borított épületet belülről nyers téglákkal falazták. Minden téglára egy-egy áldozat neve került Recskről, Vácról, Márianosztráról, Kalocsáról, a Hortobágyról... A kápolnát 2007. augusztus 25.-én avatta fel Varga Lajos váci segédpüspök.

Szenvedéseiket, mint kincseinket hozzuk a Boldogasszony elé, s kérjük, hogy Fia változtassa át azokat kegyelmi forrásokká és ajándékozzon belőlük a szomjas embereknek.

(Az alábbi képekre kattintva eredeti méretükben megtekinthetők, és a feliratok olvashatókká válnak.)

Könyörgés

Áldozatok nevei I.

Áldozatok nevei II.

A recski "mise"

A Mihók-ház előtt, egy emlékkő is látható, egy Pilinszky János idézettel, mely a látogató számára megszívlelendő, s az itt lakók hitvallását hirdeti.

 

"Áldjátok az Urat hegyek és halmok,

  Áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok!"

 
 • ÓVÁR

 

 

A mai Mátramindszent határában fekvõ Óvár a középkorban az Ivány nevû falu közelében emelkedett, melynek elsõ említésekor - 1296-ban - a Bakos nemzetség tagjai voltak a birtokosai. A vár helye egy 320 m tszf magasságú hegy az Iváni-patak K.-i oldalán. Relatív magassága 70 m.

A vár belsõ területe ovális alakú 27 x 23 m-es. Mivel É.-on egy lankásabban emelkedõ gerincen viszonylag könnyen támadható volt, ebbõl az irányból egy kis félkör alakú elõvárat építettek. Az ovális belsõ és a félkör alakú külsõ várat egyaránt mély, 'V' alakú várárok övezi. Magát a várat oklevél nem említi.

 

Válasszon az alaprajzon lévõ nyilak közül, a fényképek megtekintéséhez!

 

A legszebb képek

A legszebb képek

A legszebb képek

A legszebb képek

 

 • FAMATUZSÁLEMEK

 

 

Mátramindszent területén 7 darab famatuszálem van, 5 db közel egymáshoz, 2 db pedig tőlük kicsit távolabb.

Az Iváni völgyön, Alsóiván pusztától dél felé (a Mátra felé), az Iváni patak jobb oldalán haladó úton, felfelé haladva jobb kéz felé egy tisztáson található  5 db csertölgy.

Ezek kerülete:

1. fa: 355 cm

2. fa: 410 cm

3. fa: 355 cm

4. fa: 455 cm

5. fa: 365 cm

 Ezektől a fáktól lefelé (észak, ill Alsóiván puszta felé) kb. 100 m-re bent az erdőben található tölgy: 410 cm.

Az öt csertől felfelé (dél ill.Mátra felé) kb. 50m-re az erdő szélén található a hetedik, amelynek kerülete 350 cm.

 

1. famatuzsálem

2. famatuzsálem

3. famatuzsálem

4. famatuzsálem

5. famatuzsálem

 

6. famatuzsálem

 

 • ERDEI KÉPEK

A falut három oldaláról erdők ölelik körül.  Vadregényes részei romantikus sétákra csábítanak. Kristálytiszta levegője, gyönyörű flórája és faunája maradandó élményekben részesíti látogatóit. Évszakoktól függően élvezhetjük a virágzó cserjék és tisztások látványát, felkutathatjuk az avar alatt rejtőző gombákat, ízlelgethetjük az erdő gyümölcseit s közben kellemes madárdal szolgáltat zenei aláfestést túránkhoz. Télen pedig, amikor a fák lombja nem akadályozza a kilátást, gyönyörködhetünk az elénk táruló panorámában

   

A falu déli végén egy hangulatos kis tó található, melyet a Mindszenti-patak bővített ki magának "kisebb emberi" segítséggel. Leginkább a gyerekek élvezik a tó adta lehetőségeket: télen korcsolyáznak a jegén, nyáron horgásznak vizében, csónakáznak rajta. A tó sekély, nem fenyegeti őket a fulladás veszélye.

 

Vissza a lap tetejére

 

SZÁLLÁSHELYEK

 

A faluba érkezők szálláshelyeket is találnak. Álljon itt néhány a férőhelyek számával, a tulajdonosaik elérhetőségével.

 

 

Vendégház

3155 Mátramindszent
Rákóczi út 34.

A vendégház 4 férő-helyes, tulajdonosai megtartották a régi, népies berendezési tárgyakat: a szállóvendég belekóstolhat nagyszüleink lakáskultúrá-jába.

Természetesen a mai igényeknek is eleget tesz:  főzőfülke,   fürdő-szoba is rendel-kezésre áll.

Az épület fűtése megoldott, télen is várja vendégeit.

Érdeklődni lehet: Kunné Tajti Ilona

                         Tel:06/20-498 0936
                                           06/32-787 946

               Tajti Gáborné

                                    Tel:06/32-366 158

 

Bakancsos Turistaház

3155 Mátramindszent
Kossuth tér 23.

Két különálló épületből áll a szálláshely. A kisebb 12, a nagyobb 23 férőhelyes. Szívesen látnak diákcso-portokat is.

Az épületek központi fűtése megoldott

Az étkezés csoportok részére megoldható: előzetes igénylés esetén a helyi óvoda konyhájáról. A turistaházban étkező is található.

Érdeklődni lehet:    Czank Vincéné

                              Mikszáth Kálmán
                                        Általános Iskola

                              Tel: 06/32-366-182

 

 

Vissza a lap tetejére

 

TÚRA AJÁNLATOK

Túrák a galyai-Mátrába

 

 • Mátramindszent – Csomoszvár – Péter-hegyese – Galyatető

Piros (röviden P jelzésű, 12 km hosszú, 760 m szintemelkedésű túraútvonal. A falutól kissé távolabb eső mátramindszenti vasútállomásról indulva 1 km-nyi gyaloglás után érkezünk a szélső házakhoz. A hosszan elnyúló települést elhagyva a Mindszenti-patak völgyében haladunk tovább, majd meredekebb szakaszon kis gerincre kaptatunk. Innen leereszkedünk a szomszédos, egyutcás Szuha D-i végéhez s a Galya-patak völgyében folytatjuk utunkat. A patakvölgyet elhagyva a Gombás-rétre érkezünk, majd szálbükkösben kaptatunk felfelé. Elhaladva a Csomoszvár csúcsa alatt nemsokára átkelünk a Mátramindszentet Galyatetővel összekötő műúton, ( jelzésen rövid kitérőt tehetünk Mátraalmásra) melyet még háromszor keresztezünk, miközben egyre meredekebb úton haladunk felfelé. Egy nyereghez érve kék (K) ,  sárga (S)  és jelzésű turistautakkal találkozunk. A jelzés jobbra tart, nekünk azonban balra kell fordulni követve az előző három jelzést. Hamarosan a sípálya tetejére érkezünk, ahonnan észak felé szép kilátás nyílik. Kis emelkedőn túljutva érkezünk a Péter-hegyese-csúcshoz, melyen kőből épült magas kilátótorony található. A fák koronája akadályozza a kilátást, de észak felé szép panoráma tárul elénk. A kilátótól lépcsős betonjárdán lemehetünk a galyatetői Nagyszállóhoz, ahonnan menetrendszerinti autóbusszal több célállomásra is elutazhatunk.

  

 • Mátraalmás – Galyatető – Mátraalmás

 

Jelzés: P , P , K  és K , P  (K )

Távolság: 7 km

Szintemelkedés: 510 m

 A nehezebb túrát kedvelőknek ajánljuk ezt a túrát, mellyel a festői környezetben fekvő Mátraalmásról indulva a Mátra második legmagasabb pontját, a 964 m magas Galya-tetőt és annak környékét kereshetjük fel. Mátraalmásra Salgótarjánból autóbusszal is utazhatunk,

A buszfordulótól a P  jelzések mentén a Galyai úton menjünk felfelé. A patakon átkelve utunk hamarosan csatlakozik a Mátramindszentről felvezető a P -hoz, s a P  itt véget is ér. Az egyre meredekebb úton felfelé haladva még kétszer keresztezzük az ugyancsak felfelé szerpentinező keskeny műutat, majd egy nyeregben a K , S  és P  jelzésű turistautakkal találkozunk. Innen a P  jelzés jobbra tart, nekünk azonban balra kell fordulni, s a becsatlakozó három jelzés (K , S  és P ) közös nyomvonalán elhaladunk a Galya-tető 964 m-es csúcsa mellett, majd rövidesen a Péter-hegyese csúcsán lévő, kőből épült kilátótoronyhoz érkezünk. A kilátótól lépcsős betonjárdán lemehetünk a Hotel Galyatetőhöz, ahonnan menetrendszerinti autóbusszal több célállomásra is elutazhatunk. A Mátraalmásra való visszatéréshez a Galyaváron át levezető utat javasoljuk. Ez esetben a hotel elől az ide vezető úton visszamegyünk a P  becsatlakozásáig, majd az országos K  jelzéssel együtt futó S  és P  jelzéseket követjük egészen addig, míg egy szép füves terepen el nem érjük a S -ból jobbra kiágazó jelzésű utat. További utunk során egészen Mátraalmásig a P  jelzéseket kell követnünk. Szekérúton kezdetben mérsékelt lejtőn bükkösben haladunk lefelé, majd egy erősen lefelé tartó, mély úton leereszkedünk a Gyalyavár nyergébe, ahol keresztezünk egy erdészeti szállítóutat. Innen éles gerincélen vezető ösvényen rövid emelkedővel jutunk fel a Galyavár süveges kúpjára. Lefelé ereszkedve hamarosan a sziklák Ny-i pereméhez érünk, ahonnan É felé káprázatos panoráma tárul elénk. A sziklákról nagyon meredek ösvényen vezet lefelé a P  jelzés, ezért óvatosan, fától-fáig araszolgatva menjünk lefelé. Egy jobbra kanyarodás után utunk kényelmesebbé válik, majd mérsékelt lejtéssel leér a Mátraszentlászlóról levezető jelzésű széles oldalútra, melyen jobbra fordulva a két jelzés fonódásán néhány perc alatt megérkezünk Mátraalmásra.

Letölthető turistatérképek jelzésekkel:

 (A túratippeket, térképeket Gubola István, a Nógrád Megyei Természetbarát Szövetség elnöke bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönet érte! )

 

Vissza a lap tetejére

 

HELYI PROGRAMOK

 • JANUÁR

 
 • FEBRUÁR

Farsangi bál

 

 • MÁRCIUS

Megemlékezés az 1848/49-es szabadságharcról

 • ÁPRILIS

Az általános iskolások vers és prózamondó versenye

 • MÁJUS

Anyák napi megemlékezés

Gyermeknap

 • JÚNIUS

     Mindszenti Napok
 • JÚLIUS

 

 • AUGUSZTUS

Kincseskert-kaláka

 • SZEPTEMBER

Kiállítás megnyitó

Szüreti bál

 • OKTÓBER

Nemzeti ünnep

 • NOVEMBER

Mindenszentek - a falu búcsúnapja

Kiállítás megnyitó az iskolában

Ki mit tud? - Az általános iskolások vetélkedése

 • DECEMBER

Öregek napja

Kisebbségi Mikulás-est

Szilveszteri bál

 

Vissza a lap tetejére

 

KÖRNYÉK NEVEZETESSÉGEI

Ha valaki jobban szereti az aktív pihenést, vagy a nyugalmas falusi napok és túrák után egy kis változatosságra vágyik, csillagtúrákat is tehet a környéken. Felsorolunk néhány lehetőséget a sok közül. Ezek a látnivalók 60 km-es körzetben találhatók.

Eger a 23. számú főúton közelíthető meg. Gárdonyi művéből mindenki jól ismeri a vár történetét. A történelmi nevezetességeken túl modern strandfürdő várja a hűsölni igyekvőket.

Talán nem ennyire közismert Bükkszék neve. Gyógyító hatású vizét Salvus néven palackozzák. A gyógyvíz mind fürdő, mind ivókúra formájában alkalmas különböző betegségek gyógyítására. 39-40°C-os hévizével 2500-3000 egyidejű fogadására alkalmas strandfürdő üzemel

Recsken is meglátogathat az érdeklődő egy, a közelmúlt történelmét felelevenítő emlékhelyet: az ötvenes évek politikai foglyait szállásolták el a képen látható barakkban. Sok tanulságot tartogat az itt lévő emlékkiállítás.

Galyatető és Kékestető egy hosszabb túrával gyalog is megközelíthető a túraajánlatoknál megtalálható útvonal segítségével.

A "Palócföld" szívében meghúzódó kis falu, már több száz éves múltra tekint vissza.
A XIII. században épült Vár, az Ófalu gyönyörű műemlékegyüttese, a csodálatos táji környezet és a ma is élõ népi kultúra jelenti elsõdlegesen Hollókõ látnivalóinak, értékeinek gazdagságát, melyet 1987-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított.

A magyar-szlovák határnál, Somoskőn áll ez a gyönyörű vár, melyből fennséges kilátás nyílik az alatta elterülő tájra. Lábánál különleges bazaltömlés figyelhető meg.

Vissza a lap tetejére