Képviselő testület

 

Településünk képviselői:

Név   Név  

Kis Krisztián
alpolgármester

Mátramindszent,
Béke út 31/2.

Hajas Attila

Mátramindszent,
József Attila út 2.

Varga Istvánné
Terike

Mátramindszent,
Béke út 48

Usák László

Mátramindszent,
Hunyadi út 16.

 
A helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv  a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az  önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az  önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Elektronikusan vagy más módon közzéteszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb - így különösen a hatáskörére, illetékességére, szervezeti felépítésére, szakmai tevékenységére, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokában lévő adatfajtákra és a működéséről szóló jogszabályokra, valamint a gazdálkodására vonatkozó - adatokat.
 

Testületi anyagok:

Mikor lesz testületi ülés mik a napirendek? A testületi ülési anyagokat oldalainkon rendszeresen közzétesszük oly módon, hogy a testületi meghívóban szereplő napirendi pont mellett közvetlenül letölthetőek az ülés napirendjéhez kapcsolódó dokumentumok. A megfelelő linkre kattintva véleményezheti a község készülő rendeleteit.

Testületi ülések jegyzőkönyvei:

Az alábbi oldalakon tekintheti meg vagy töltheti le a képviselő testület jegyzőkönyveit.