Elektronkus ügyintézés link

FIGYELEM!

 

Értesítjük kedves Betegeinket, hogy

2023. október 24-től

elérhető az ingyenes influenza elleni védőoltás településeink rendelőiben.

Pályázati kiírás

Hirdetmény - Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános pályáztatás, illetve átverés mellőzésével történő értékesítésére vonatkozóan

Hirdetmény - Temetőbővítés

Közlemény óvodai beiratkozásról

Meghívó

Meghívó együttes

Meghívó

Mátramindszent község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
2022. december 14-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tanácsterem, Mátramindszent, Kossuth tér 25.

Javasolt napirendi pontok: a melléklet szerint

Földhivatali Hirdetmények

Mátrám indszent község Polgármesterétől

 

 MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján
2022. november 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel
testületi ülést hívok össze, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Tanácsterem, Mátrámindszent, Kossuth tér 25.

 

Javasolt napirendi pontok:

 1. Beszámoló a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 1. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő: Horváth János polgármester
 2. Rendezési terv módosításával kapcsolatos döntés Előterjesztő: Horváth János polgármester
 3. Rezsicsökkentéssel kapcsolatos lehetőségek megtárgyalása

Előterjesztő: Horvát János polgármester

 1. Javaslat 2022 évi belső ellenőrzési terv módosítására, 2023 évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző

 1. Javaslat az Önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Horváth János polgármester

 1. Belterületi csapadékvíz elvezetés 3. ütem pályázattal kapcsolatos döntés Előterjesztő: Horváth János polgármester
 2. Mátrámindszenti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának Módosítása Előterjesztő: Damkó Lilla jegyző
 3. Vásárolt étkeztetés biztosítása

Előterjesztő: polgármester

 1. Egyebek
 2. Zárt ülés keretében

 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálása

 

A képviselő-testület ülése nyilvános !

 

Mátrámindszent, 2022. november 24.

 

Horváth János
polgármester