Nyomtatás

Mátramindszent
Község Önkormányzata Képviselő testületének......./2016. (I. ....) önkormányzati rendelete a szociális juttatások rendszeréről szóló 10/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testület e a szociális juttatások rendszeréről szóló 10/2015.(IX.24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiakszerint módosítja: 1. § A R. 8. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

 8.§ (3) A élelmiszer kiadások támogatása iránti kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.
2.§A R. 9. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
9. § (5) A gyógyszertámogatás iránti kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
3. §A R. 13.§-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
13.§ (6) A szociális kölcsön megállapításával kapcsolatos határkör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
4.§A R. 14. §-a az alábbi (4 bekezdéssel egészül ki:14. § (4)
Az iskoláztatási támogatás iránti kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
5.§ Az R. 15-a §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
15.§ (8 A elemi kár enyhítése iránti kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a
polgármester dönt.
7. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 
Mátramindszent, 2015. január 22.
 
Horváth János
                                                                                                        Bata József
polgármester
                                                                                                          jegyző