TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00001

 Ez az oldal a TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00001 „Mátranovák és környéke kulturális maraton” projekttel kapcsolatos információkat tartalmazza.


A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00001

A projekt címe: Mátranovák és környéke kulturális maraton

Kedvezményezett: MÁTRANOVÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tervezett befejezési dátum: 2018.08.01-2021.10.01.

Szerződött támogatás összege: 73 800 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalma:
A projekt 13 önkormányzat belépésével megalakult konzorcium által megvalósítani tervezett pályázat.
Legfőbb tevékenysége rendezvények megvalósítása, amelyek között a nógrádi identitást erősítő kezdeményezések jelentik a legfőbb elemet.
A konzorcium úgy dolgozta ki a projekttervet, hogy minden egyes résztvevő településre jut legalább egy rendezvény,
amely kifejezetten arra irányul, hogy a nógrádi és a helyi identitást erősítsék.
A rendezvények mellett kiemelten fontos szerep jut a képzésnek, ahol a pályázó törekszik arra, hogy olyan személyeket vonjon be,
akik hosszútávon a térségben képzelik a jövőjüket, így a közösségfejlesztés várhatóan tovább folytatódik a projekt fizikai befejezését követően is.
A projekt keretében megvalósításra kerülő tanulmányút lehetőséget teremt tapasztalatcserére.
A projekttől minimálisan elvárt közvetlen eredmény a projekt széles körű lakossági megelégedés melletti lebonyolítása,
míg az elvárt közvetett eredmény a nógrádi identitástudat erősítése a lakosokban, amivel így várhatóan megakadályozható az elvándorlás,
sőt, visszafordíthatóvá válik a folyamat. A hosszú távú cél emellett a projekt eredményeinek fenntartása.